گوینده : محمد برات زاده گوینده تخصصی تبزرتبلیغاتی , موشن گرافیک ، فیلم مستند و نریشن http:// www.goyande.ir تلفن جهت سفارش :09151038606

معرفی خدمات اینترنت و مکالمه در مراسم اربعین ( قسمت نهم)