درخواست پدر ۶ قلوهای البرزی از مسئولان

‌دانشگاه علوم پزشکی البرز اعلام کرد: مادر البرزی در مرکز آموزشی درمانی کمالی در دومین زایمان خود صاحب 6 قلو شد.این نوزادان که سه دختر و سه پسر هستند،‌ صبح امروز ‌در سن 29هفتگی، به‌روش سزارین توسط دکتر بهنام متخصص زنان و زایمان مرکز کمالی به دنیا آمدند. بخشی از صحبت پدر این شش قلوها را می بینید.