طراحی نمای ساختمان

نمای ساختمان از جمله اقداماتی است که تاثیر زیادی در ظاهر ساختمان و همچنین قیمت ساختمان دارد، به همین جهت "طراحی نمای ساختمان" باید توسط بک متخصص کاربلد انجام شود. در این ویدیو شما مراحل ساخت یک نمای سه بعدی را می بینید.