بازرگان ایرانی به جرم جاسوسی دستگیر شد

«مسعود مصاحب» بازرگان ایرانی- اتریشی بود که با سرویس جاسوسی آلمان همکاری می‌کرد. اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود از محکومیت ۱۰ ساله او خبر داد. اما مصاحب کیست؟ در این ویدئو ببینید.