کولر گازی پرتابل 12000 هایسنس

شماره تماس حسینی :09180504120__09226364696
ظرفیت :12 هزار-عملکرد:سرد و گرم
کمپرسور:روتاری
پرتاب:چهار حالته
موتور :T3
سطح :صدای پایین
طراحی :بسیار زیبا
صفحه :کنترل الکترونیکی
گاز :R32