بوگیر طبیعی یخچال با دستمال توالت

با قرار دادن برخی مواد غذایی درون یخچال طی مدت زمان طولانی ممکن است بوهای ناخوشایندی در یخچال پخش شده و برای مصرف کنندگان آزاردهنده باشد.در این شرایط برای جلوگیری از بوی بد یخچال می توانید از بوگیر یخچال خانگی استفاده نمایید. در این ویدئو یک بوگیر طبیعی یخچال با دستمال توالت را ببه شما معرفی خواهیم کرد.

لینک سایت: https://ipemdad.com/video/%D8%A8%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA/