جاذبه های گردشگری شهر بوسان - کره جنوبی

دهکده رنگارنگ گامچئون نمادی از انرژی خلاقانه تازه پیدا شده بوسان است. ساکنان گامچئون محله خود را به یکی از برترین # جاذبه های گردشگری شهر تبدیل کردند. این خلاقیت در موزه ها ، گالری ها و جشنواره های کلاس کلمات بوسان بازتاب می یابد.