آهنگ مجنون نبودم مجنونم کردی از محمد حشمتی

آهنگ مجنون نبودم مجنونم کردی از محمد حشمتی
https://bamiseda.ir/?p=16518
الا دختر که موهای تو بوره یار
به حمام میروی راه تو دوره
به حمام میروی زودی بیایی یار

که آتیش به دلوم مثل تنوره