تولید همزمان الکتریسیته و گرما با virtue

استفاده از کلکتور و تکنولوژی لوله خلا
کاهش هزینه مواد مصرفی و نصب
راندمان بالا 80 درصدی
--------
مرجع انرژی های نو