کنترل علف های هرز باریک برگ در مزارع جو و گندم با علف کش پوما سوپر

علف کش پوما سوپر از طریق تمام بافت های سبز گیاه (برگ، ساقه و ریشه) جذب شده و به سرعت به آن ها منتقل می شود و بدین ترتیب پس از مدت کوتاهی شما شاهد اثرگذاری آن به شکل زیر خواهید بود. پژمردگی، زردی برگ ها، جلوگیری از رشد ریشه و ساقه و در نهایت خشکیدگی در برگ ها. این علف کش را همچنین می توانید برای دفع علف های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله در مزارع سیب زمینی، چغندرقند، پنبه، گیاهان دانه های روغنی، نخود، لوبیا و سویا نیز به کار ببرید. برای کسب بهترین نتایج در این مزارع، علف کش پوماسوپر را خریداری نمایید. با کارشناسان آریا سبز تماس بگیرید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com