پرینتر سه بعدی

طراحی قطعات در سالیدودک و چاپ آنها با پرینتر سه بعدی
#پرینتر _سه_بعدی ، #سالیدورک ، #طراحی ، #مکانیک
حسین رنجبر
09901539087