علاقه کارآفرین ها به تعریف و تمجید

پدری در خانه برای بزرگ کردن فرزندش از روش جدیدی استفاده کرد که PCP نام داشت. این کلمه به معنای تحسین (Praise)، تصحیح (Correct) و تحسین است. هنگامی که فرزند او در خانه مرتکب اشتباهی می شد ابتدا او را تحسین می کرد و سپس اشتباهش را با او در میان می گذاشت و بعد از همه ی این کارها بار دیگر پیشرفت فرزندش را تحسین می کرد.
ادامه این مطلب را از طریق لینک زیر دنبال کنید
https://goo.gl/umvWq1