طراحی و مدلسازی سه بعدی در نرم افزار solidworks قطعه 13

http://e-asplus.ir/swm2004dma/ در این فصل ما به شما آموزش طراحی و مدل سازی سه بعدی را آموزش خواهیم داد تا بتوانید به کمک ابزار های بخش Features مانند Extrude Boss به طراحی دو بعدی خودتون حجم بدید و یا با ابزار Extruded cut ازشکل سه بعدی خودتون بخشی رو ببرید و با ابزار Loft توانایی ترسیم و حجم دهی اشکال پیچیده رو داشته باشید