صرف فعل های Avoir و Être با تلفظ و مثال در زبان فرانسه

در این ویدئو به صرف فعل های مهم Avoir و Être در زبان فرانسه می پردازیم. در زبان فرانسوی ما با دو فعل بی قاعده avoir (داشتن) و être (بودن) بسیار برخورد میکنیم. این دو فعل بی قاعده را از همین ابتدا به خاطر بسپارید چون نه تنها با معنی داشتن و بودن کاربرد دارند، بلکه آنها را به عنوان فعل کمکی در زمان های ماضی نقلی، ماضی بعید و … خواهیم دید.


مقاله متنی این ویدئو را هم می توانید در لینک زیر بخوانید
https://feralan.com/avoir-and-etre-in-french/

برای شرکت در کلاس های آنلاین آموزش زبان فرانسه نیز می توانید در لینک زیر ثبت نام کنید تا به زبان فرانسوی به طور کامل مسلط شوید
https://feralan.com/french/