مبارزه با انواع علف هرز شایع در مزرعه گندم با علف کش سولفوسولفورون

با استفاده از این علف کش می توانید علف های هرز باریک برگ و پهن برگ را در این مزارع ریشه کن کنید. بهترین زمان مصرف این علف کش در مزرعه، از ابتدای پنجه زنی گندم تا انتهای این دوره خواهد بود و بیشترین تاثیرگذاری را خواهد داشت. با استفاده از علف کش سولفوسولفورون می توانید علف های هرز شایع در مزارع گندم را ریشه کن کنید. برای خرید علف کش سولفوسولفورون، با آریا سبز در تماس باشید. 09149643764 و 09147640450 _ www.ariasabz.com