خودش میاره

موم خودبیاری، خارج از مدیریت کلنی و زنبوردار، بافته میشه.
زمانی که توی مرتع، شهد زیادی وجود داره، زنبورها فقط به پر کردن قاب های کندو بسنده نمی‌کنن و توی جاهای خالی کندو، موم بافی می‌کنن و اونجا عسل هم ذخیره می‌کنن.
موم، برای زنبوردار بسیار ارزشمنده که بتونه یه محصول سالم و ارگانیک تولید کنه.