آواز نوستالژی و شیرین ترکی (آذربایجانی)

آموزش و اجرا آواز ترکی(آذربایجانی) وهمچنین برگزاری کنسرت های موسیقی آذربایجانی در سطح ملی و بین المللی توسط موسسه بین المللی موسیقی سامان علوی