گزیدهٔ اجراهای ۵ فینالیست عصر جدید .

شب گذشته ، مرحلهٔ پایانی برنامهٔ استعدادیابی
" عصر جدید " ، با حضور ۵ فینالیست
این برنامه ، برگزار شد .
در این ویدئو ، گزیده هایی از اجرای
" پارسا خائف " ، " فاطمه عبادی " ،
" دختران نینجا " ، " سعید فتحی روشن " ،
و " محمّد زارع " ( ۵ فینالیست عصر جدید ) را ، مشاهده خواهید کرد .