فیلم کامل صحبت‌های سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه تلویزیونی دست خط

فیلم کامل صحبت‌های سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی