بالهای زندگی - 2011 Wings of Life

مستند بالهای زندگی - 2011 Wings of Life - مستندی در رابطه با خفاش ها ، مرغ مگس خوار ، پروانه و زنبور ها - داستانی خارق العاده که در رابطه با اهمیت گل ها در چرخه حیات طبیعت می باشد . بدون وجود گل ها و گیاهان در طبیعت انسانی بر روی کره زمین باقی نخواهد ماند و ما امروزه از اهمیت این موجودات بی اطلاع هستیم . - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat