فنگ شویی فصل پاییز و برطرف کردن کسالت و حساسیت

بیشتر افراد در فصل پاییز دچار حساسیت فصلی و افسردگی می شوند این موضوع به تغییر فصل از تابستان با انرژی یانگ به فصل پاییز با انرژی یین است بنابر این باید یک سری تمهیداتی را در نظر بگیریم تا سیستم بدن خودمون رو با طبیعت پیرامون سازگار کنیم تا دچار کسالت، حساسیت و افسردگی در این فصل نشویم در این ویدئو به برطرف کردن این موضوع و دلایل آن اشاره شده است.
برای اطلاعات بیشتر و کامل تر به وب سایت فنگ شویی ایران و مقاله فنگ شویی فصل پاییز مراجعه کنید.