برای کودک خود شاهنامه صوتی بخرید

داستانی دیگر از شاهنامه فردوسی را از آوای نامورنامه بشنوید
داستان ضحاک و کاوه و فریدون و پسران داستانی بسیار زیبا است در شاهنامه است که مانندی برای آن کمتر می توان یافت.
داستان کامل را از آوای نامورنامه بشنوید...
خوانش درست وحماسی ازسیدمحمدرضارضوی
با تایید و تشویق کتبی دکتر محمد علی اسلامی نُدوشن
گزینش و ساخت موسیقی و صدا آمیزی پیمان پورشکیبائی
با همکاری نشر آ و گروه موسیقی گرزمان
جهت سفارش و یا خرید به سایت، صفحه اینستاگرام یا تلگرام گروه فرهنگی گرزمان مراجعه فرمائید:
Telegram :
https://t.me/garozman
instagram:
https://instagram.com/garozman1398
site:
https://garozman.ir