بیت کوین چیست؟؟؟

بیت کوین یک ارز رمز و نظام پرداخت جهانی با کارکردهای مشابه پول بی پشتوانه است، ولی از نظر حقوقی هیچ کشوری آن را به عنوان پول قانونی به رسمیت نشناخته است. از نظر فنی بیت کوین نخستین پول دیجیتال غیرمتمرکز است. چرا که بدون بانک مرکزی یا مسئول مرکزی کار می کند.

آموزش کسب درآمد بدون سرمایه از بیت کوین در پست های بعدی..

همچنین آموزش های کامل در تلگرام https://t.me/bit5555