اگر کم حرف، استرسی و خجالتی هستید و توانایی حرف زدن ندارید، دیدن این فیلم براتون لازمه

آنچه در دوره آموزش فن بیان قدرتمند آموزش خواهید دید: تاثیرات مثبت داشتن فن بیان قوی - چگونگی تکامل بیان- نقص های کلامی و زبانی (لکنت زبان، صدای نامتناسب و مشکل در تلفظ برخی کلمات) - آشنایی با زندگی معروف ترین افراد دارای نقص کلامی - راهکارهای غلبه بر ترس از صحبت در جمع - چگونگی از شر استرس سخنرانی خلاص شوید؟ - ترس های هیولایی را چطور شکست دهید؟ - آیا تجسم و تلقین مثبت در داشتن سخنرانی یا مذاکره پیروزمندانه، موثر است؟ - چطور نتیجه یک مذاکره را به نفع خود تغییر دهید؟ - افراد منفی چگونه بر سخنرانی تاثیر مخرب می گذارند؟ -با مخالفان در مذاکره یا سمینار چطور برخورد کنید؟ - قانون اعراض به شکل عمل می کند؟ - ریتم بیان تاثیرگذار چگونه باید باشد؟ -تاثیرات مثبت مکث کردن در حین صحبت- ارائه تمریناتی برای افزایش سرعت بیان راهکارهایی برای افرادی که در سخنرانی تند و نامفهوم صحبت می کنند - رصد چشمی در سخنرانی چه امتیازاتی برای سخنران دارد؟ - کاربرد متن نما در سخنرانی - چطور می توان بدون نگاه کردن به برگه سخنرانی کرد؟ -چگونه باید متناسب با مخاطب سخنرانی کرد؟ -راهکارهایی برای کنترل و مدیریت لهجه ارائه تمرینات برای کاهش لهجه - وضعیت ظاهری و لباس یک سخنران - رمزگشایی از زبان بدن دست ها - بررسی موارد ممنوعه در بیان - چگونه به بیان و سخنرانی خود جذابیت دهید؟ - آنالیز سخنرانی های سخنوران معروف جهان - ارائه بیش از بیست تمرین برای توانمندسازی صدا و تقویت بیان

برای دانلود کلیه جلسات این آموزش همین الان بر لینک زیر کلیک کنید:
https://foghamoz.ir/product/bayan/