فروش ست تخته نرد و شطرنج خاتم

ست تخته نرد و شطرنج خاتم ساخته دست استادان اصفهان با طرحی زیبا در کیف سامسونیت رمزدار محافظ نو و اکبند. با قیمت زیر با زار به فروش میرسد.برای خرید لطفا با شمار تلفن : 3884 183 0910 تماس بگیرید.