شورای نگهبان، منصوب رئیسیه؟!

بعضی از رسانه های معاند مثل اینترنشنال، در زمان ثبت نام آیت الله رئیسی همیچین تیتری زدند :
نیمی از کسانی که باید صلاحیت رئیسی را تایید کنند، منصوب او هستند!

حالا این حرف واقعیه؟؟؟
توی فیلم ببینید، تا متوجه شوید...