تیزر اتاق فرار اختلال از مجموعه فامو اسکیپ

در این قسمت می توانید تیزر اتاق فرار اختلال از مجموعه فامو اسکیپ که در محله تهرانسر اجرا می شود را مشاهده کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این بازی می توانید به صفحه اختصاصی این اتاق فرار در اسکیپ مگ مراجعه کنید.
https://escapemag.ir/game/disruption-escape-room/