آموزش شی گرایی در پایتون | 4 رکن اصلی شی گرایی

اگر بخواهید بدانید فلسفه برنامه نویسی شی گرا چیست و شی گرایی در پایتون به چه شکلی ارائه می شود. قبل از این که بخواهیم در رابطه با پایتون این موضوع را ارائه دهیم بهتر است نگاهی به پیرامون خود داشته باشیم.
برای مشاهده و بررسی کامل دوره آموزش شی گرایی در پایتون | 4 رکن اصلی شی گرایی به سایت دانشجویار مراجعه کنید.
https://www.daneshjooyar.com/blog/teaching-the-concepts-of-object-orientation-in-python/