لحظه سقوط وحشتناک اسکلت فلزی ساختمان در مشهد

فیلمی از لحظه سقوط وحشتناک اسکلت فلزی ساختمان در مشهد