ایرانگرد 5

مستند - ایرانگرد 5 - ق ، 9 و 10 ( اسفندیار - کول خرسان ) - نگاهی ممتفاوت در معرفی طبیعت بکر شهرهای مختلف کشور و زندگی در میان عشایر و مردمان ییلاقی و شهرها و روستاهای ایران برای مخاطبان دارد. - . Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat