آموزش اکسل پیشرفته - محاسبه‌ی تفاوت دو تاریخ شمسی در اکسل بر حسب روز

سوال اکثر کاربران این است که چگونه اختلاف بین دو تاریخ شمسی را در اکسل میتوان محاسبه کرد؟
آموزشگاه عصرنخبگان در ادامه سری آموزش های رایگان ICDL به این موضوع پرداخته است. فیلم آموزش نحوه محاسبه اختلاف دو تاریخ شمسی به وسیله آقای اکبر مهدیزاده تهیه و منتشر شده است. شما میتوانید برای مشاهده کامل فیلم و دانلود تابع مربوطه به نشانی زیر مراجعه نمایید.
"محاسبه‌ی تفاوت دو تاریخ شمسی در اکسل بر حسب روز"