قبولی آزمون طراحی معماری مرداد 1400 با پکیج مهندس بساطی

ویدیوی قبولی در آزمون طراحی معماری مرداد 1400 را که با مطالعه پکیج طراحی معماری نظام مهندسی مهندس بساطی بدست آمده است را تماشا کنید. این پکیج را می توانید از سایت مدرسه معماری آنلاین به نشانی www.archschool.online تهیه نمایید