گونیا مغناطیسی جوشکاری

گونیا مغناطیسی جوشکاری یک ابزار بسیار کاربردی برای هر جوشکاری است. با استفاده از این ابزار می توان دقت، سرعت و ایمنی کار را افزایش داد. در حال حاضر گونیا جوشکاری پارس مگنت بهترین نمونه موجود در بازار ایران است.