بچه های مدرسه همت 1

سريال بچه های مدرسه همت 1 - کارگردان : رضا میرکریمی - ۱۳۷۶ - ق ، 1 و 2 و 3 - درباره تعدادی متعلم است که در مکتب شبانه‌روزی «همت» تحصیل و زندگی می‌کنند و هر بار با ماجرایی تازه روبرو می‌شوند.