فیلم کارگاه آموزشی نکات کاربردی نگارش خواسته

آدرس سایت: sdil.ac.ir
سایت فروشگاه: shahredanesh.com
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک ایتا : eitaa.com/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک سروش: sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک خرید: https://linkp.ir/2JPW
#وحید_اشتیاق
#فیلم_کارگاه_آموزشی_نکات_کاربردی_نگارش_خواسته
#نکات_کاربردی_نگارش_خواسته
#فیلم_کارگاه_های_آموزشی_حقوق_شهردانش
#فیلم_کارگاه_های_آموزشی_برگزار_شده
#پژوهشکده_حقوق
#حقوق
آدرس: کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ خیابان نهم ـ خیابان گیلان ـ پلاک 5 ـ پژوهشکده حقوق شهر دانش
تلفن 02188811581 داخلی 113 و 112