ریمپ و تیونینگ ایسیو پراید در مرکز ریمپ و افزایش شتاب کاراک

در این ویدیو ریمپ ایسیو پراید ، عمل تیونینگ نرم افزاری فقط انجام شده است که در فیلم مشاهده میکنید شتاب 0-100 گرفته شده است ،قبل و بعد ریمپ شدن ماشین که درمقایسه قبل و بعد ان اختلاف فاحشی است.
برای مشاهده کلیپ های بیشتر به سایت ما مراجعه کنید:

http://carak.ir