درمان کیست مویی با لیزر در یک جلسه بدون بستری توسط دکتر بیژن عابدیان

اگر کیست مویی در حد یک آبسه ی عفونی ساده باشد ممکن است پزشک در مطب خود به کمک برشی نازک و سطحی که تحت بی حسی موضعی انجام می دهد چرک و عفونت کیست مویی شما را تخلیه کند و مشکل شما را برطرف نماید.
اما گاهی وضعیت کیست مویی کمی وخیم تر است و با یک برش ساده قابل برطرف شدن نیست. در چنین شرایطی شما به عمل جراحی نیاز دارید اما نه با تیغ و چاقوی جراحی. کلینیک ما برای درمان قطعی چنین مواردی از کیست مویی تکنولوژی لیزردرمانی را انتخاب کرده است البته در کنار تیمی از بهترین پزشکان متخصص. درمان کیست مویی با لیزر بدون کوچکترین آسیبی به بافت های سالم مجاور کیست مویی را از عمیق ترین لایه های پوست به طور کامل و دقیق جدا کند و برای همیشه آن را ریشه کن نماید.