آیا در این شرایط سخت نیاز مشتریان تغییر کرده است؟؟

یکی از اصول بازاریابی در شرایط سخت اینه که بدونیم نیاز مشتریان تغییر نکرده و فقط خواسته هاشون تغییر کرده.
من محمد رضایی هستم.
مشاور بازاریابی، برندینگ و سیستم سازی در صنعت رستوران
09361987619
Mrezaee.ie@