مشاوره آقای سید حمیدرضا عظیمی درباره کسب و کار

سید حمیدرضا عظیمی مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ در برنامه شب آفتابی درباره کسب و کارها مشاوره ارائه میدهد.
https://myindustry.ir