خودروبر | خودرو بر | خودروبر ارسلان | khoodrobar

. اگر از تاریخچه خودرو در این نوشتار بخواهیم سخن بگوییم اولین خودرو در سال 1885 در شهر شهری در ایالت بادن وورتمبرگ، در جنوب غربی کشور آلمان توسط مخترع بزرگ کارل هنریش ویلهم بنز ساخته شد در ابتدای امر چندین بار موفق نشد اما به کمک مالی همسرش برتا بنز در سال 1886 اولین خودروی خود را به تعداد 2000 دستگاه تولید کرد که جالب ترین نکته این بود که برتا اولین بار تا شهر زادگاهش با این خودرو رانندگی کرد. اما این روند تا سال 1930 که هنری فورد برای افراد طبقه ضعیف جامعه موفق به تولید خودرو شد ادامه پیدا کرد و در این مورد امریکا نیز وارد عرصه رقابت در این صنعت گردید. خودروبر واژه ای اشنا در صنعت خودروسازی می باشد که در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا شناخت شما را از این واژه بالاتر ببریم.

https://khoodrobar.ir/9-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85/