اهمیت نقاط کنترل زمینی

در این ویدئو به اهمیت نقاط کنترل زمینی در تهیه نقشه با استفاده از پهپاد اشاره شده است. در این ویدئو با یک مثال ساده توضیح خواهم داد که نقاط کنترل چطور بر افزایش دقت مدلسازی ما در پهپاد فتوگرامتری نقش ایفا می کنند. جهت مشاهده آموزش های بیشتر به وبسایت (www.maan.ir) مراجعه نمایید.