به بهانه هفتاد و یکمین زاد‌روز اسطوره فوتبال مرحوم ناصر حجازی

به بهانه هفتاد و یکمین زاد‌روز اسطوره تکرارنشدنی فوتبال ایران مرحوم ناصر حجازی