چه اطلاعاتی رو در آموزش رایگان ارائه بدم؟

چی توی آموزش رایگان بگم⁉️
????اسیاست ساخت دوره رایگان،محصول،خدمات و یا دوره اصلی پس از مخاطب پس از دیدن آن باید احساسی رو‌ پیدا کند که «« چقدر عالی و کارا !؟ چرا تا الان شما رو‌پیدا نکرده بود و بیاد ببینه بقیه محصولات شما چیه »» و این اتفاق فقط با خلق نتیجه زود بازده اتفاق میافته
⚠️فکر آموزش چون رایگانه حالا مهم نیست همچین اطلاعات عالی بدم اتفاقا دقیقا این آموزش به اندازه محصول اصلی باید اطلاعات عالی داشته
باشه
✅چرا که اصلا به خاطر اینه که میبینیم محصولات شما میان
پدیدآور: علیرضا بهادری