مجموعه داستان«آدمیان»؛ نویسنده و راوی «زویا قلی‌پور»

نودوششمین برنامه نمایش صوتی داستان کانون فرهنگی چوک
مجموعه داستان«آدمیان»؛ نویسنده و راوی «زویا قلی‌پور»
تهیه کننده: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان
کارگردان «علی حمیدی» استودیو «راد»