سرودهٔ " گیلان من " ( قسمت دوّم ) _ ashena .

از همهٔ همراهان گرامی ، که بر من ،
منّت گذاشتند و قسمت اوّل سرودهٔ ناقابلم را
مشاهده کردند ؛ خاضعانه ، تشکّر می کنم .