آهنگ جدید آرات بند با نام نوروز بایرامی

آهنگ جدید آرات بند با نام نوروز بایرامی

خوانندگان:وحید عبادی و مجید موسوی
شاعر:علی شاهد
تنظیم:مجید رضازاده