25 تا از مرگبارترین بیماری های دنیا

هرچند بشر در طول تاریخ نسبت به هم نوعان خودش خشونت های زیادی ورزیده است اما بزرگترین قاتلان نژاد بشر بیماری های کشنده بوده اند.در این ویدیو به معرفی 25 بیماری کشنده در طول زندگی بشر میپردازیم.