دمونتاژ بلبرینگ با فشار روغن

تکنیک های متعددی برای جدا سازی بلبرینگ ها از روی شفت وجود دارند که بسته به نوع بلبرینگ و فضای موجود از این روش ها برای پیاده سازی بلبرینگ های صنعتی از روی شفت استفاده میکنیم . در این ویدیو تکنیک جداسازی با استفاده از فشار روغن به شما نشان داده میشود . برای اطلاعات بیشتر از نحوه نصب و پیاده سازی بلبرینگ ها مراجعه کنید به : www. toproll.net