استارتاپ هایی که تحریم به آنها جان داد!

چه اتفاقی افتاد زمانی که بامیلو ایران را ترک کرد و دیجی کالا موند و ادامه داد و چی شد که بعدش اسنپ، تپ سی و کسب و کارهای دیگری آمدند و رشد کردند و بعضی کسب و کارها زود نا امید شدند و تعطیل شدند در این ویدئو به تحلیل این مسئله می پردازیم.