رفع مشکل کار نکردن دکمه‌های کنترل تلویزیون

شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که دکمه‌ های کنترل تلویزیون از کار افتاده باشد و نتوانید با آن کار کنید. بعد از بررسی باتری‌ ها هم می بیند که مشکل از باتری نیست. پس به احتمال خیلی زیاد دکمه‌ های کنترل به درستی عمل نمی‌کنند.در این شرایط به دنبال یافتن راهکارهایی برای برطرف کردن این مشکل خواهید بود. در این ویدئو راهکاری را برای رفع مشکل کار نکردن دکمه‌های کنترل تلویزیون به شما معرفی می‌کنیم.

لینک سایت: https://ipemdad.com/video/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86/